เครื่องดื่มแสนโปรดบอกความเป็นตัวคุณ อิๆ

เครื่องดื่มแสนโปรดบอกความเป็นตัวคุณ อิๆ

น้ำหวาน
ธรรมดา ง่ายๆ มักเป็นคนที่รักสงบ ชอบทำงานที่มีความมั่นคง ปลอดภัย มีรายได้ประจำสม่ำเสมอ และมีหลักประกันในชีวิตที่แน่นอน ทั้งยังมีความมานะพยายามสูง ค่อนข้างจะยึดมั่นในสิ่งที่ตนคิดเอามากๆ ไม่ใช่คนที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้โดยง่าย แต่ก็เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีความสุขอยู่เสมอ และมีความหวังในชีวิตอยู่ตลอดเวลาน้ำอัดลม
มักเป็นคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองเอามากๆ ไม่มีใครสามารถบังคับให้อยู่ในกฏเกณฑ์ได้ ทั้งยังเป็นคนที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นนัก แต่จะให้ความสนใจในเรื่องลึกซึ้ง เช่น ธรรมะ หรือศาสนา และเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องแปลกใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่รักการเดินทาง และชอบการผจญภัยเอามากๆ และไม่ย่อท้อต่อความผิดหวังกาแฟ
จะเป็นคนที่มีความคาดหวังในชีวิตสูงมากเมื่อตั้งความหวังอะไรไว้ก็จะพยายามไปถึงสิ่งที่หวังนั้นให้ได้อย่างใจเย็น และรู้จักการรอคอย ทั้งยังให้ความสำคัญต่อเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจมาก มักยึดถือในเหตุผลและหลักการ ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ไม่ใช่คนที่ซับซ้อนอะไรเลย หากเป็นคนจริงจังและตรงไปตรงมามาก ชอบคิดอะไรง่ายๆ แต่ไม่ค่อยมีรายละเอียดในชีวิตนักน้ำผลไม้
เป็นเครื่องดื่มแสนโปรดนั้น มักเป็นคนที่ขยันขันแข็งมาก ทำงานได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย นอกจากนี้ยังชอบช่วยเหลือ ชอบบริการจนเหมือนคนชอบเข้าไปวุ่นวายในชีวิตคนอื่นๆ แต่ก็จะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเสมอ และยังมีลักษณะของคนเจ้าระเบียบ และให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จนลืมสิ่งสำคัญไปอยู่บ่อยๆ