1.เมื่อคุณคิดจะตกแต่งสวนหน้าบ้านคุณจะทำอะไรเป็นอันดับแรก

แบบทดสอบ คำทำนาย 1
1.เมื่อคุณคิดจะตกแต่งสวนหน้าบ้านคุณจะทำอะไรเป็นอันดับแรก

1.ต้นไม้ 2.บ่อนำ 3.ดอกไม้สีสรรค์ต่างๆ 4.ลานหญ้า2.อยากเห็นวิวที่มองจากหน้าต่างห้องนอนคุณเป็นยังไง
1.เห็นท้องฟ้า 2.ทะเล 3.ต้นไม้ 4.บ้านเรือน3. คุณเลือกซื้ออะไรนานที่สุด
1.รองเท้า 2.เสื้อผ้า 3.หนังสือ 4.นาฬิกาข้อมือ4.ผ้าเช็ดหน้าที่คุณพกติดตัวมีลวดลายแบบไหน
1.ผ้าเช็ดหน้าสีสดใส 2.สีอ่อน 3.ลายดอกไม้ 4.ลายสก็อตอ๊ะๆ อย่าแอบดูเฉลยนะจ๊ะ อย่าโกงกัน เดี๋ยวจะไม่แม่น
...
...
...
...

เฉลย

การแต่งสวนหน้าบ้านคือ บุคคลแรกคุณคิดถึง
ต้นไม้=พ่อแม่ บ่อนำ=ตัวคุณเอง
ดอกไม้=คนรัก ลานหญ้า=เพื่อน


วิวที่อยากเห็นตรงหน้าต่างหมายถึงอาชีพในอนาคต
ท้องฟ้า=อาชีพอิสระ ทะเล=อาชีพที่ต้องใช้จินตนาการ
ต้นไม้=ธุรกิจ บ้านเรือน=อื่น


ของที่คุณเลือกนานที่สุดคือสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงได้ยาก
รองเท้า=นิสัยบางอย่างในตัวคุณ เสื้อผ้า=คนรัก
หนังสือ=ความคิดคุณ นาฬิกาข้อมือ=กฎเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดไว้


ลักษณะผ้าเช็ดหน้าคือเรื่องราวต่างๆที่ทำคุณเสียน้ำตา
สีสดใส=เพื่อน สีอ่อน=ความว้าเหว่
ลายดอกไม้=คนรัก ลายสก็อต=การเรียน การงาน