ภาพสิริมงคลหาดูยาก พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงขณะเสด็จไปนมัสการพระเถระทั่วประเทศ

ภาพสิริมงคลหาดูยาก
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงขณะเสด็จไปนมัสการพระเถระทั่วประเทศ

เป็นภาพหาดูยาก บางภาพพวกเรายังไม่เกิดก็มี

สังเกตในหลวงตอนทรงสนทนาธรรมกับพระเถระ

ทรงอ่อนน้อมอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่ง ดูแล้วปลาบปลื้มใจ

การเข้าไปสอบถามปัญหาสมณพราหมณ์

เป็นหนึ่งในห้าแห่งจักรพรรดิวัตร (วัตรปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ)

การเข้าหานักบวชเป็นประโยชน์หลายแง่ เช่น สงเคราะห์ทำบุญด้วย

สอบถามหาความรู้ หาข้อมูลในชุมชนเพราะวัดเป็นแหล่งรวมชาวบ้าน

ใครมีเรื่องอะไรก็มาเล่าให้พระฟัง วิธีหาข้อมูลง่ายๆคือเข้าหาพระ

การพบเห็นพระยังเป็นเรื่องมงคลเหมือนในมงคลสูตรที่ว่า

สมณานญฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

แปลว่า การพบเห็นสมณะเป็นมงคลอย่างสูงสุด

เชิญเพื่อนๆเซฟภาพเก็บไว้เป็นสิริมงคล

ขอขอบคุณคุณ NN-BB จขกท.แนะนำห้องเฉลิมไทยพันทิป

และเจ้าของภาพต้นฉบับทุกท่าน

อยากทราบชื่อพระเถระแต่ละรูปให้เอาลูกศรเม้าส์ไปวางที่ภาพ

พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงขณะเสด็จไปนมัสการพระเถระทั่วประเทศ


เพื่อความสะดวกจึงลงภาพเหมือนกระทู้เดิมไม่ได้ลำดับเหตุการณ์ ขออภัย

ให้ความรู้หน่อย คำว่า เกจิ เป็นคำบาลีขยายประธาน แปลว่า บางพวก,บางเหล่า

เช่น เกจิ อาจริยา อาจารย์บางพวก เกจิ ปุคฺคลา บุคคลบางพวก

แต่เกจิในภาษาไทยมีความหมายตามที่เรารู้ๆกันอยู่